Tavsiyeler - Türkçe

     Diğer derslere ulaşmak için aşağıdaki linkleri tıklayın.
     Matematik - Fizik - Kimya - Biyoloji - Türkçe - Tarih - Coğrafya 
Felsefe Grubu

   Toplum halinde yaşamanın gereği ve sonucu olan birçok olgudan biri belki de birincisi ''dil” dir. Toplu yaşamayı kolaylaştırmada en önemli araç olan dil, öğretim ve öğrenimin de anahtarıdır. Bilgi aktarmayı ve bilgi biriktirmeyi sadece onunla gerçekleştirebiliriz. Giderek, uygarlığın günümüzde ulaştığı noktayı da dilin varlığına bağlayabiliriz.

  Bu gerçekten yola çıkarak dil çalışmalarının, eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmesi kaçınılmazdır. ÖSS'de sorulan Türkçe sorularını da bu bakışla değerlendirmek gerekir.

  İlk ve ortaöğretim süresince okutulan Türkçe - Edebiyat dersleri dille ilgili belli hedeflere yöneliktir. ''Dinlediklerini, okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavrayan; yazarken, konuşurken Türkçe'nin yazımına, söylenişine ve estetik inceliklerine özen gösteren ''kişiler yetiştirmek bu amaçların en önemlisidir. Bu hedefe ulaşmışlık Türkçe ve Edebiyat derslerindeki başarıyı belirleyecektir.

  Türkçe sorularını yanıtlarken sizden beklenenler bir an bile göz ardı edilmemelidir. Anlamaya, yorumlamaya yönelik bir bilinçle sorular okunmalı, seçenekler bu anlayışla değerlendirilmelidir.

  Türkçe sorularının çoğunluğu ''anlam” konulu sorulardır. Sözcük, cümle ve paragraf düzeyinde anlam araştırması yapan bu sorular, öğrencilerin ''kavrama gücü” nü de ölçmektedir. Bu nedenle sorular okunurken zihinsel etkinliklerin soru üzerine yoğunlaştırılması esastır. Okunanların zihinde canlandırılması, örneklenmesi giderek somutlaştırılması anlamayı kolaylaştıracaktır. Sözcük ve söz öbeklerinin anlamları üzerinde değerlendirmeler yapılırken ''temel, yan ve mecaz anlam” bilgileri kullanılmalıdır. Cümle yorumuyla ilgili sorularda da hem sözcüklerin anlam özellikleri hem yargı düzeyinde iletilmek istenen kavramlar dikkate alınmalıdır. Paragraf yorumunda cümleler arasındaki anlam ve anlatım akışı göz önünde tutularak bütüne yönelik değerlendirmeler yapılmalıdır.

  ÖSS'nin öne çıkardığı bir başka konu da; ''anlatım bozukluğu” konusudur. Gerek dilbilimsel yanlışlıklar gerekse sözcüklerin kullanımıyla ilgili özensiz tutumlar bu konunun özünü oluşturur. Alışılmış, çok duyulan anlatım yanlışlıkları fark edilmeyi iyice güçleştirir. Konuyla ilgili çok sayıda soru çözmek en iyi çalışma yoludur.

  Sınavın yaklaştığı bugünlerde ''dilbilgisi” konularının bilgi eksiği de tümüyle giderilmelidir. Sınavın bilgiye dayalı sorularını oluşturan dilbilgisi konuları aslında tüm Türkçe soruları için de bir temel oluşturur.

  Özetle; anlayarak okumak, okuduğunu somutlaştırabilmek sınav öğrencisi için vazgeçilmez bir hedeftir. Bu hedefe ulaşmanın yolu da çok soru çözmektir.