Tavsiyeler - Tarih

     Diğer derslere ulaşmak için aşağıdaki linkleri tıklayın.
     Matematik - Fizik - Kimya - Biyoloji - Türkçe - Tarih - Coğrafya 
Felsefe Grubu

   Tarih öyle “kocaman bir etkinliktir” ki geçmiş, bugün ve gelecek, tarihin sonsuz zinciri içinde birbirine bağlıdır. Böylesi önemli bir uğraşı alanına burun kıvırarak bakmak, her halde bu alanla ilgili motivasyon eksiğine bağlı olsa gerek. Kişinin, onda kendinden bir parça görmesini sağlamak, tarih öğretiminin çıkış noktası olmak zorundadır. Bu nedenle tarih öğretiminin amaçları arasında:

  Soruların analizi yapıldığında; “Bilgiyi verip, kullanma”, “Paragraftan sonuca ulaşmak”, “Ortak özellikler veya farklı özellikler”, “Özel bilgilerden genel sonuca ulaşma”, “Farklı bilgilerin karşılaştırılması”, “Bilgiyle, verilen paragrafı bütünleştirme” becerilerine dayalı sorular çıkmaktadır. Ayrıca 1998-1999 sınavında bir grafik sorusu çıkmıştır. Fakat bazen ÖYS tarzında “Bilgi” sorusu da çıkmaktadır.

  Bütün bunlardan da anlaşıldığı gibi konuların neden-sonuç, yer-zaman ilişkileri içinde ele alınması gerekmektedir. Bütün bunlar için tarihi, dogmatik bilgi yığınından kurtararak tarihsel bilgilerin karşısına onu tartışabilecek değerlerin de konulması gerekmektedir. Bu bilgi, yüklemeyi kendiliğinden yok edecek ve ezberci eğitime indirilecek önemli bir darbe olacaktır