Tavsiyeler - Kimya

     Diğer derslere ulaşmak için aşağıdaki linkleri tıklayın.
     Matematik - Fizik - Kimya - Biyoloji - Türkçe - Tarih - Coğrafya 
Felsefe Grubu

   ÖSS-SAY puanının yanı sıra, ÖSS-EA PUAN türünde de öğrencilere başarıya getirebilen bir ders konumundaki kimyadan, ÖSS 'de 13-14 soru sorulmaktadır. Sorular, ağırlıklı olarak Madde Bilgisi, Atom ve Periyodik Cetvel, Çekirdek Tepkimeleri, Temel Kavramlar, Gazlar ve Çözeltiler konularından gelmektedir. Ancak Kimyasal Tepkimelerde Enerji, Isı Hesaplamaları, Asitler ve Bazlar ile Yükseltgenme ve İndirgenme bölümlerinden de sorulara yer verilmektedir.

   Geçen yıl (1999-ÖSS), özellikle temel kavramlar (Mol Kavramı, Kimyanın Temel Tasaları, Kimyasal Denklemler ve Hesaplamalar), Gazlar ve Çözeltilerden, ÖSS' den çok, daha önceki yıllarda yapılan ÖYS türü sorulara benzer soruların yer alması kimyanın seçicilik özelliğini arttırmıştır.

   Bu özellikler doğrultusunda öğrencilere tavsiyem, konuların temel bilgilerini, o konunun teorisini en ince ayrıntısına kadar özümlemeleridir. Çok soru çözerek hız kazanmak yanında bilgiyi kullanma becerilerini arttırmalıdırlar.