Tavsiyeler - Fizik

     Diğer derslere ulaşmak için aşağıdaki linkleri tıklayın.
     Matematik - Fizik - Kimya - Biyoloji - Türkçe - Tarih - Coğrafya 
Felsefe Grubu

   Sınavda sorulan 44 Fen Bilimleri sorusunun 19'u Fizik dersi ile ilgilidir. Ortaöğretim boyunca öğrenilen fizik bilgilerinin ölçümüne yönelik bu sorular asla küçümsenmeyecek bir orana sahiptir. Fen sorularının % 43 'ünü oluşturmaktadır. Sayısal puana ihtiyaç duyan hiçbir öğrenci bu gerçeği gözardı etmemelidir. Ayrıca yeni sınav sisteminin ortaya çıkardığı bir gerçek de ''Eşit Ağırlık'' puanı hedefleyen öğrencilerin fizik sorularıyla avantaj elde edebilecekleri gerçeğidir. EA alanında çalışan öğrenciler doğru yanıtlayacakları fizik sorularıyla öne geçme şansını yakalayacaklardır.

   Sınava yönelik ''fizik'' çalışmalarında öğrenciler, temel kavramların öğrenilmesini esas almalıdırlar. Çünkü ÖSS'de ''Temel kavramlarla düşünebilme'' gücünü ölçmeye yönelik sorular öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, ayrıntı bilgiler ve soruların ayrıntılı bilgilere dayalı olarak çözümü işi zora sokacaktır. Genel kavramlarla ilgili temel bilgiler ve özetleyici nitelikteki formüller ne kadar iyi bilinirse ''fizik'' dersinin zorluğu da o ölçüde ortadan kalkmış olacaktır.

  Örneğin ''optik '' konulu sorularda yansıma ve kırılmayla ilgili temel kavramların ve bunları sonuçlandıran formüllerin bilinmesi yeterlidir.

  Sınavın ''ÖSS'' adıyla yapılması sınavla ilgili yanlış değerlendirmelere yol açmaktadır.

  ''ÖSS, ÖYS gibi zor bir sınav değildir'' düşüncesi yanlıştır. Fizik soruları göstermektedir ki, ÖSS'de çıkan sorular, zorluk derecesi bakımından ÖYS'deki soruları aratmayacak nitelikte olabilir. Çünkü ÖYS'de sorular tek bir konuyu içerirken, ÖSS'de bir soru, birden çok konuyu içerebilmektedir.

  Sonuç olarak tüm derslerde olduğu gibi fizikte de başarının yolu sistemli, bilinçli çalışmaktan geçer. Neyi, niçin öğrenmesi gerektiğini bilenler sınavdaki fizik sorularıyla dost olabilir.