Tavsiyeler - Coğrafya

     Diğer derslere ulaşmak için aşağıdaki linkleri tıklayın.
     Matematik - Fizik - Kimya - Biyoloji - Türkçe - Tarih - Coğrafya 
Felsefe Grubu

  1- Coğrafya yeryüzünü tasvir eden (açıklamaya çalışan) bir bilim dalıdır.
  2- Yeryüzü konulu olayları inceler.
  3- Bitki ve hayvan topluluklarının farklı dağılışı inceleme alanlarından bazılarıdır.
  4- Nüfus yoğunluğu, nüfusun yeryüzündeki dağılışı, yerleşmeler ve özellikleri de
coğrafyanın inceleme alanına girer.
  5- Doğa olayları yeryüzünde değişiklikler oluşturur. Coğrafya yeryüzündeki değişmeleri de yakından inceler.
  6- Havaküre yeryüzü ile ilişkili olduğundan Coğrafya, iklim olaylarını incelemek durumundadır.
  7- Deniz ve Okyanuslardaki olaylar da Coğrafya'nın inceleme alanı içinde yer alır.
Yukarıda, maddelerle başlıkları verilen olayları, inceleyen ''Coğrafya” kompleks bir bilim dalıdır.

   Bu durum, Coğrafya'da konuların neden - sonuç ilişkisi içinde düşünülüp ele alınmasını gerektirir. Pek çok bilim dalı ile ilişkili olan Coğrafya biliminde, doğru yorumlar yapabilmek için geniş bir kültür birikiminin olması gerekir. Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerini iyi yorumlayan öğrencilerin Coğrafyada başarılı olmaları bu yüzdendir.

  ÖSS'de Coğrafya dersi ile ilgili 15 soru sorulmakta ve bu soruların yaklaşık % 50'si Genel Coğrafya, % 50'si de Türkiye Coğrafyası'ndan gelmektedir. Coğrafya sorularının analizi yapıldığında; soruların ''bilgi gerektiren„ , ''verilen bilgiyi yorumlamaya dayanan„ ve ''grafik - şekil yorumu„ nu içeren sorular olduğu görülür.

  Öğrencilerin soruları çözerken ''bilgiyi yorumlama'' tekniğini iyi bilmeleri gerekir. Bunda, Türkçe'yi iyi anlayan ve kullanan öğrenciler önemli bir avantaj sağlar. Çok sayıda örnek soru çözerek, konu tekrarı yaparak soru çözme hızı artırılabilir.

  Coğrafya sorularının sözel, eşit ağırlık ve sayısal gruplara kazandıracağı puanların yanı sıra öğrendiklerinizin sizlere yeni bir vizyon kazandırdığını unutmayınız.