Ana Sayfa | Başvuru Formu | Öss Hakkında | RehberlikSık Sorulan Sorularİletişim  Öss kapsamı.
  Öss soru dağılımı.
  Ortaöğretim başarı p.
  Sınavla ilgili ip uçları.
  Üniversiteler.Ortaöğretim Başarı Puanı, mezun öğrencilerin diploma notlarından, mezun olmayanların ise, diploma notuna benzer şekilde oluşturulan başarı ortalaması üzerinden ÖSYM’ce hesaplanan bir puandır.
     OBP ile diploma notu aynı şey değildir.  ÖSS’de avantaj sağlamak isteyen bir öğrenci, kendi okulunun not ortalamasının üstüne çıkmaya çalışmalıdır.
     OBP, Türkiye’deki tüm öğrencilere göre değil, sadece kendi okulundaki öğrencilere göre hesaplanır. Böylelikle, bazı liselerin öğrencilerini kayırmak için yüksek not vermelerinden kaynaklanacak haksızlıklar önlenmiş olur. Okul değiştirenler için, devam ettiği tüm okulların ortalamaları alınmaktadır.

  • Öğrencinin not ortalaması (diploma notu), okulundan onunla aynı yıl mezun olan tüm öğrencilerin not ortalamasına (okulun ortalamasına) eşitse; o öğrencinin Ortaöğretim Başarı Puanı 50’dir.

  • Öğrencinin not ortalaması, okulun ortalamasından yüksekse, öğrencinin Ortaöğretim Başarı Puanı 51 ile 80 arasında bir değerdir.

  • Öğrencinin not ortalaması, okulun ortalamasından düşükse, öğrencinin Ortaöğretim Başarı Puanı 30 ile 49 arasında bir değerdir.

    İddia edildiği gibi, Kolej, Anadolu, Süper, ve Fen liselerinden 20-30 puan düşürülmesi, kırılması söz konusu değildir. Ancak, bu okulların okul başarı ortalamaları genellikle yüksek olduğu için, bu okulların öğrencilerinin Ortaöğretimbaşarı Puanları diğer okullardaki, aynı başarı ortalamalarına sahip öğrencilere nazaran daha düşük gelmektedir.

          Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP)
   
      ÖSS puanlarıyla yükseköğretim programlarına yerleştirilme yapılırken, AOBP’nın belli bir katsayı ile çarpımı, ÖSS puanlarına eklenecektir.

      AOBP için, önce OBP hesaplanır. OBP, ortaöğretim kurumlarının ilgili yıldaki ÖSS puan ortalamalarına göre ağırlandırılacaktır. Bu ağırlandırmada, bir okula ait en düşük ÖSS puan ortalaması 80 olarak alınacak ve ağırlıklandırma sonunda, her aday için ilgili ÖSS puanları kullanılarak AOBP-SÖZ., AOBP-SAY., AOBP-EA. ve YDS’ye girmişse, AOBP-DİL olmak üzere dört Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplanacaktır. Yerleştirmede kullanılan Y-ÖSS puanlarına, AOBP’nın belli bir katsayı ile çarpımından gelen puan da eklenmiş olacaktır.

      AOBP’nın hesaplanmasında, öğrencinin bireysel başarısının yanı sıra, okulun ilgili yıldaki ÖSS’deki başarısı da önem kazanmaktadır.

         ÖSS-’de AOBP’na Uygulanacak Katsayılar:

Bir Mesleğe Yönelik Liselerde Okuyan Öğrenciler

Kendi AlanındanTercih Yapacaklar Kendi Alanı DışındanTercih Yapacaklar Kendi AlanındanTercih Yapacaklar Kendi Alanı DışındanTercih Yapacaklar
0,5 0,2 0,65 0,2
0,25* 0,1* 0,325* 0,1*

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI ©1998-2019  MAN
özel ders özel ders