Ana Sayfa | Başvuru Formu | Öss Hakkında | RehberlikSık Sorulan Sorularİletişim  Öss kapsamı.
  Öss soru dağılımı.
  Ortaöğretim başarı p.
  Sınavla ilgili ip uçları.
  Üniversiteler.


 

Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS) Kapsamı Nedir?
ÖSS sınavında adaylara sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanır.

SÖZEL BÖLÜM olarak adlandırılan birinci bölümde adayların;

Türkçe'yi kullanma güçlerini, 
Sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini yoklayan sorular bulunur. 

SAYISAL BÖLÜM olarak adlandırılan ikinci bölümde ise adayların;

Matematiksel ilişkilerden yararlanma güçlerini, 
Fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini yoklayan sorular bulunur. 
Adaylar bu iki bölümdeki tüm soruları cevaplamaya çalışacaklardır. Ancak, adaylar hangi bölümün soruları kendilerine avantaj sağlayacaksa, o bölümün sorularına ağırlık vereceklerdir.

ÖSS soruları; lise son sınıf dahil tüm konularını kapsayacak biçimde, öğrencilerin ortaöğretimleri boyunca edindikleri bilgileri ölçecek şekilde hazırlanıp, bilgi düzeyleri ve zihinsel becerileri yükseköğrenim yapmaya yeterli öğrencileri seçme amacını taşımaktadır.

ÖSS'de her bilgi düzeyine uygun sorular bulunmaktadır. Her iki bölümde, soruların yaklaşık olarak yarısını oluşturan normal güçlükteki soruların yanı sıra, kolay ve zor sorular da vardır. Tek basamaklı sınav sisteminde, özellikle "düşünmenin, analiz, sentez ve yorum yapabilmenin" ön plana alındığına dikkat edilmelidir. Her yıl yapılan soru analizlerinin ışığında, hazırlanan soruların ayırt etme gücü yüksek, şans etkenini en aza indirecek nitelikte oldukları söylenebilir. Bu sistemde ezberciliğin ve şansın yeri bulunmamaktadır.

ÖSYM ve YÖK yetkilileri ile yapılan görüşmelerde; yeni sınav sistemiyle birlikte özellikle zeki, çalışkan öğrencilerin seçiminin ön plana çıktığını vurgulamışlardır. Amaç bilgi yükü olmuş ezberci öğrenci yerine çalışkan, zeki öğrencileri seçmek haline gelmiştir.

ÖSS'nin Bölümleri ve Her Bölümün Soru Sayıları

ÖSS Testinin Bölümleri

Alt Bölümler Testteki Soru Sayıları ve Genel İçindeki %'si

Sözel Bölüm

a) Türkçe'yi kullanma gücü ile ilgili sorular 45 25%
b) Sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle ilgili düşünme soruları 45 25%
  • Tarih 19 10%
  • Coğrafya 16 9%
  • Felsefe 10 6%

Sayısal Bölüm

a) Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücü ile ilgili sorular 45 25%
b) Fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle ilgili sorular 45 25%
  • Fizik 19 10%
  • Kimya 14 8%
  • Biyoloji 12 7%

Yabancı Dil Sınavı Kapsamı

Almanca / İngilizce / Fransızca Soru Sayısı ve Yüzdesi
Kelime Bilgisi ve Dil Bilgisi 25 soru % 25
Çeviri 15 soru % 15
Okuduğunu Anlama 60 soru % 60

 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI ©1998-2019  MAN
özel ders özel ders